網頁圖片
PDF
ePub 版

YR

Eurgrawn Wesleyaidd

AM Y FLWYDDYN 1904.

CYFROL XCVI.

DAN OLYGIAETH

Y PARCH. HUGH JONES, D.D.

Bangor :
CYHOEDDEDIG AC AR WERTH YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD.

AC AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION

WESLEYAIDD

TRWY YDYWYSOGAETH.

[blocks in formation]

COFIANTAU, &c.
Tudal.

Tudal. Cofiant y Parch. Samuel Davies, gan

Rhwymedigaeth yr Eglwys yn Ngwyneb y Golygydd 1, 41, 81, 121, 161, 201, 241,

Sefyllfa Bresenol Moes a Chrefydd, 281, 321, 361, 401,

415 441

gan y Parch. R. Rowlands Mrs. Jane Vincent, Pennal

34

Cristionogaeth a Phroblemau CymMrs. Jones, Shop, Llanfechain

deithasol, gan y Parch. H. Meirion

150 Henadur Edward Jones, Conwy

Davies

418. 455 Richard Jones, Ysw., U.H., Glanaber 196 Pwysigrwydd Bywyd, gan y Golygydd 448 Dau Gyfaill...

309

AMRYWIAETH. Mr. John Hughes, Clocaenog

312 Parch. Marshall Randles, D.D.

313 Griffith Jones, Llanddowror, gan y
Mr. Owen Williams, Abermaw 352 Parch. Evan Jones 21, 66, 109, 144, 181
Mr. Elias Williams, Newmarket 354 Gladstone fel Cristion, gan y Parch.
Mr. Thos. Morris, Ty Ddewi

395
P. Jones-Roberts

25, 70 Dorothea Williams, Abermaw

396 Oliver Cromwell ac Ymneillduaeth, Marwolaeth y Parch. O. Lloyd Davies 433 gan y Parch. O. Madoc Roberts Mr. John Owen Lloyd, Eglwysbach 468

33, 75, 105, 141, 186 Mr. Isaac Morris, Birkenhead 469 Nodiadau, gan y Golygydd

155

Cynghor Eglwysi Rhyddion Gogledd ATHRAWIAETHOL, PREGETHAU, &c.

Cymru, gan y Golygydd

190

Anerchiad gan Ymherawdwr Germani 198 Ceisiadau i Gyfuno Calfiniaeth ac

Ymweliad Glanystwyth a Thŷ Ddewi, Arminiaeth, gan y Parch. R. Lloyd

gan Delta ...

221 Jones

15, 53, 97, 137, 177 I fynu yr Alpau, gan Mr.W.J. Lewis, A ellir Cyfuno Calfiniaeth ac Armin

Pwllheli

234 iaeth, gan y Parch. R. Lloyd Jones 212 Ymweliad â Mydrim, gan y Golygydd 262 Cyfrifoldeb Mawr Athrawon Cref Cyfarchiad Bugeiliol

295 yddol, gan y Parch. W. Caenog Canmlwyddiant Horeb, Llanrwst 355 Jones

7 Undeb yr Enwadau Wesleyaidd, gan Cymundeby Saint-Materion Myfyr Tryfan

384, 422 dodau, gan y Parch. Thos. Davies Llanegryn a'r Amgylchoedd, gan y 31, 60, 94, 134, 174, 255 Golygydd ...

387 Pwysigrwydd y Mewnol, gan y Parch.

Taith i'r Dê, gan y Golygydd

463 Owen Evans

47 Temtiad Crist, gan y Parch. Rice

BARDDONIAETH. Owen

63, 100 Englyn. “ Druisyn," gan Mr. T. HerY Bywyd Cristionogol, gan y Parch. bert Hughes

87 D. Gwynfryn Jones

88, 129 Englyn, “Y Cybydd,” gan Trebor Mai 113 Perthynas yr Yspryd Glân & Christ, Englyn, W. E. Gladstone,” gan gan y Parch. D. Tecwyn Evans, Pedrog

30 B.A.

169 " Paid Digaloni,"gan Mr. R.J.Rowlands 32 “ Testament yr Efrydydd,” gan y Er côf am y diweddar Mr. D. Davies, Parch. O.Williams 115, 200, 400,437,472 Abergynolwyn, gan Dyfi

36 Amcan Pläau yr Aipht, gan y Parch. · Mynaf, Glanheir Di," gan Cadvan... 149 O. Williams

208 “Dyfodiad y Gwanwyn,” gan Mr. Y Mab fel Cynrychiolydd,gan y Parch. T. H. Hughes

160 John Humphreys 248 "Druisyn,” gan Gwilym Dyfi

176 Cynghor: Draddodwyd yn y Gy · Adgyfodiad Iesu." gan Talvan 189 manfa, Mehefin 15fed, 1904, gan Prydlondeb i Foddion Gras,” gan y Parch. Ishmael Evans

289
Mr. T. H. Hugbes

195 Yr Iawn a Syniadau Diweddar, gan Y Mynydd,” gan Mr. T. Herbert y Parch. T. C. Roberts 298 Hughes

236 Gwasanaeth Hanesiaeth Eglwysig, “Golygfa ar y Fenai,” gan Mr. T. H. gan y Parch. T. Isfryn Hughes 304, 346 Hughes

288 Person a Gwaith yr Yspryd Glan, gan

“ Yr Afon"

294 y Parch. T. C. Roberts 370, 408

** Y Cybydd," gan Gwilym Dyfi 328 Hamddenau gyda Paul, gan y Parch. Er côf am Mrs. M. Williams, Aber. John Humphreys 381 dyfi, gan Gwilym Dyfi

351

...

...

...

..

[ocr errors]

66

am

...

Tudal.

Tudal. “Y Bywydfab,” gan Gwilym Dyfi ... 354 Y Gylchwyl Genadol

237 Englyn, Y Mynydd,” gan Dewi Yr Adroddiad am y flwyddyn 237 Mawrth 390 Cyllid y Gymdeithas

238 Englyn, “ Dyfnder y Cariad Dwyfol,” Pregethwyrac Areithwyr y Gylchwyl 239 gan Nicander 414 Pwyllgor y Gymdeithas...

210 Cangen Gymdeithas y Merched 277 Y FORD DDUWINYDDOL. Engreifftiau o Gristionogion China... 278

Dr. Clia

278 Tadolaeth Duw, gan y Parch. O. Chen Huan Ting

... 278 Evans 217 | Yu Tsu Chusan

... 279 Eto, gan y Parch. R. Rowlands 258 Araeth y Parch. A. H. Bestall

.. 279 Eto, gan y Parch. 0. Evans 376 Cristionogaeth yn Japan

279 Y Genadaeth a'r Gynadledd

317 CYFARFODYDD CREFYDDOL, &c. Araetb Fawr y Llywydd Newydd 318

Adroddiad Cenadol y flwyddyn 318 Cyfarfod Talaethol Ail Dalaeth

Dwy golled ddirfawr

319 Gogledd Cymru

225, 234

Y Missionary Notices" a'r “Foreign
Eto, y Dalaeth Gyntaf

268
Field"

319 Cyfarfod Talaethol y Deheudir 264 Cynadleddau Sheffield, gan y Gol

Cyfarfod Cepadol y Gynadledd 319, 357
Areithiau effeithiol ereill

320 ygydd

315

Y Parch. R. Tudno Davies, Calcutta Y Gymanfa Wesleyaidd :

358, 399 Cenadwri yr Eglwys Rydd, gan y

Cyflenstra Ardderchog ...

358 Yr Apêl Gyffredinol

358 Parch. Thos. Manuel 329

359 Crynodeb o'r Gweithrediadau

Y Trefniadau
335
Y Gweddio a'r Canfasio...

360 Sefydliadau y Gweinidogion 1904–5

345
Y Parch. E. Armon Jones

399 Cofio ein Cenadon

400 Cynadledd 1904

391
Marwolaeth Mrs. Bishop

438 Eisteddfod Genedlaethol Rhyl, 1904 394 Ar y Ffordd i'r Maes

439 Cyfarfod Cyllidol y De ... 427 | Ein Cyfrifoldeb

439 Cyfarfod Cyllidol Ail Dalaeth Gog Cyfran y Genadaeth ör

“ Miliwn ledd Cymru 431

440 Cyfarfod Cyllidol Talaeth Gyntaf y Pa fodd y deuwn o hyd i'r ffordd ? ... 473 Gogledd

459

ASTELL Y LLYFRAU. Y GENADAETH WESLEYAIDD.

Y Ddau Oleuni, gan y Parch. Hugh Troedigaeth Offeiriad Pabaidd 37

Hughes

114 Ei Araeth Nerthol

37 Hanes lesu Gristi'r Bobl, gan y Parch. Goleuni y Gair

38
Owen Evans, Llandudno

114 Y Tywysog Ademuyiwa o Lagos 39 Cofiant Glanystwyth, gan y Parchn. Colled fawr arall

40 Y TỎ Cenadol Newydd...

D. Gwynfryn Jones ac H. Maldwyn
78
Hughes, B.A.

153 Y Wasanaeth Agoriadol

78
Geninen Gwyl Dewi

154 Yr Amgueddfa Genadol

79
Y Geninen am fis Ebrill

197 Llyfr Mr. Hayes

80 Y diweddar Barch. Lo Yn Shan

Llyfr y Barnwyr, gan y Parch. W. 80 Caenog Jones

308 " Arian Gwaed "

117

Esponiad ar Epistolau Petr, gan y Y Pwyllgor Cenadol

118
Parch. E. Berwyn Roberts

350 Pwyllgor Cenadol Chwefror

118 Y Parch. Thos. Charles, B.A., gan y Llwyddiant mawr yn y Transvaal 118

Parch. Edward Thomas, Tregarth 350 Cofadail i Fert hyron Cenadol China 119 Jeru:alen--y Ddinas Sanctaidd, gan Cristionogaeth yn Japan

120

y Parch. T. E. Roberts, M.A. 350 Cartref Gweddwon yn Bangalore 157

Llyfr Tonau ac Emynau y Wesleyaid 351 Y Cyfarfodydd Talaethol ar y Maes

Nonconformists in û ales by H. Elvet Cepadol

158
Lewis

436 Talaeth Negapatam a Trichinopoly

158
Y Geninen am Hydref

436 Y Gwaith yn mhlith y Baralong 159

The Advance of Romanism in England 470 Llythyr o'r Transvaal gan y Parch. J. G. Davies

199

...

[ocr errors]

Ginis"

[blocks in formation]

Cyfarfod Talaethol Bangor yn 1869Parch. S. R. Hall-Parch. W. W. Stamp

Sefyllfa yr Achos - Y Bregeth ar Grefydd DeuluaiddCynadledd 1869Ei
Symudiad i Gaernarfon-Y Parch. R. T. Owen yn Gydlafurwr -- Ymdrechion
y ddau, Marwolaeth Mr. Owen-Y Parch. E. Humphreys yn ei ddilyn-
Cyfarfod Talaethol Dinbych yn 1870 Cynadledd Hanley yn 1870Nodiadau
Mr. Davies— Cyfarfod Cyllidol Rhyl-Ei Lythyrau at ei blant-Cyfarfod
Talaethol Lerpwl yn 1871Cyfarfod Cyllidol Rhuthyn-Cyfarfod Talaethol
Llanfyllin yn 1872 Cynadledd 1872– Llythyr Mr. Davies.

HAID ymatal rhag cofnodi dim am lafur dyfal Mr. Davies yn

nechreu y flwyddyn 1869, yn ei gylchdaith, ac allan ohoni, a

symud at Gyfarfod Talaethol y flwyddyn hono, yr hwn a gynaliwyd yn Mangor, Mehefin yr 8fed, a'r dyddiau dilynol Y Parch. Samuel Romilly Hall, Llywydd y Gynadledd, a'r Parch. W. W. Stamp, oedd cynrychiolwyr y Gynadledd. Dyn cymharol fòr, crwn, gyda gwyneb agored a thalcen uchel oedd Mr. Hall, yn llawn bywyd ac yni, braidd yn sydyn a chwyrn yn ei symudiadau. Yr wyf yn ei gofio yn dda yn Nghynadledd Sheffield, yn y flwyddyn 1863. Cymerai ran helaeth yn mhob trafodaeth. Eisteddai yr ochr arall i'r capel i Dr. Rigg, ac yr oedd y ddau yn croesi cleddyfau yn lled fynych. Yr oedd yn deall Trefnyddiaeth yn dda, ac yn lled eiddigu: dros hanfodolion y Cyfundeb. Perchenogai gryn lawer o dda'r byd, ac yr oedd yn ŵr caredig a hael. Teithiai yn Manchester yn yr adeg y claddwyd y Parch. E. Morgan, ac er fod yno nifer led luosog ohonom yn bresenol ar yr achlysur, mynodd ein harwain oll i gael tamaid o ymborth, a dygodd y draul. Ond ar ei ymddangosiad cyntaf yn eisteddiadau y Cyfarfod Talaethol yn Mangor, yr oedd braidd yn chwyrn. Yn lle cyfeirio at Ysgolion St. Paul's, aeth i gyfeiriad Capel Horeb, fel ag yr oedd yn ddiweddar yn gwneyd ei ymddangosiad. Yr oedd hyny yn groes i'r graen gydag ef, ac yr oedd dipyn yn anfoddog. Modd bynag, arol i Mr. Davies gael hamdden i ogleisio gronyn ar ei natur dda, daeth i eithaf tymer, a llanwodd ei gylch gydag urddas teilwng o'i safle. Yr vedd Mr. Stamp yn gynefin â ni, ac yn ein deall yn dda; bu yn llawer

B

« 上一頁繼續 »