图书图片
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I ddangos pa le y ceir unrhyw Hymn Psalm neu Ben-
nill wrth eu dechreuad.

D. S. Y geiriau mewn llythyrennau Italaidd sydd
yn arwyddo dechreuad yr Hymn neu'r Psalm.

Tu Dal

Ac ni cheisiaf
Acer gwaetha'
Am fy mod i
Achub, Arglwydd
Arglwydd arwain
Agor y ffynnon au
A all y llesgaf
Arnat lesu boed

Arglwydd grasol

2 Af at yr orsedd

7 Af trwy

Tu dal.

161

172

183

185

191

11A heibio'r dywyll 182
20A thyma'r bore
23 Ar ei addewid
24 Arosaf ddydd a
Ac er nad wyf
33 Anturiaf atto yn 198
42 Arogli'n beraidd 201

29

54

193

212

216

Am iddo farw ar
Addurna'm henaid202
Anghenus wyf 55 Am graig i udeil 209
A raid i gystudd 58 Ar dir na mor
Addewid gafwyd 79 A'r enaid gwir
Argelion, seraph 80 Ar ardaloedd mait.237
Aed ein halaluia 82 Arglwydd anfon 298
Amen, Amen, boed99 Aed efengyl fel y 298
Ar Galfaria y 101 A'u cân yn gyttun299
Agorwyd pyrth 108 Arwyddion sydd 303
Ac anfon eirchion 108 Ar fyr, bord i bob 304
Al wedd dy wyneb 109 Anfarwol glôd, a 308
Aed heibio'm
Angylion doent
Am angau'r groes
A raid i minnau
Agorwyd drws
Ar noswaith
Ar Galfari
Arglwydd ffoed
Am fod fy Iesu
Anturiaf bel'ach

121 Aeth yr iachus

122 Blinais ar ofon
122 Boed fy nghalon
133 Boed oesoedd
'r 139 Blant ffyddlon

309

7

43

53

78

[blocks in formation]
« 上一页继续 »