網頁圖片
PDF
ePub 版
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][merged small][merged small]

ARGRAFFWYD, DROS Y CYHOEDDWYR, GAN ALICE WILLIAMS, YN

HEOL-Y-BRENIN ;

AC AR WERTH GAN LYFRWERTHWYR YN GYFFREDINOL.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ARGRAFFWYD, DROS Y CYHOEDDWYR, GAN ALICE WILLIAMS, YN

HEOL-Y-BRENIN ;

AC AB WERTH GAN LYFRWERTHWYR YN GYFFREDINOL.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

RHAGDRAETH.

OMERIAID MYGEDIG,

!

Gwedi ein barwain gan Ragluniaeth yr Iôr tyner hyd at derfyn blwyddyn arall, yr ydym, oddiar ei dibyn, yn ol ein harferiad, yn ysgrifio ein cyfarchiad blynyddol atoch; yn yr hwn goddeter i ni, yn ddiymffrost, lefaru allan ein meddyliau yn onest, heb foesgni na chêl. Yn yr anturiaeth o ddwyn yn mlaen ein Misolyn, amlwg yw ein bod yn gweithredu mewn gwabanol gylchoedd ; fod gan bob cylch ei chwareuwyr, a bod i bob chwareüydd ei nodweddion.

EIN HUNAIN.-Pwy na theimla duedd mewn cysylltiad a gwaith anrhydeddus i siarad am dano ei hunan? Gwyddom fod rhai yn ein beio-dichon eu bod yn llawer; yr ysgrifau yn rhy fyr neu yn rhy faith; yr ieithwedd yn rhy uchel neu yn rhy isel; gormod o amrywiaeth neu o unrywdeb; dywedir ein bod yn euog o gyhoeddi yr hyn na ddylasem ei gyhoeddi, a gadael heb ei gyhoeddi yr hyn a ddylasem ei gyhoeddi, ac nad oes iechyd ynom. Hawdd gweled bai, yn enwedig “ os bydd y llygad yn ddrwg;" ac mewn llenyddiaeth, hawddach ei weled ar ol dyfod drwy y wasg na chyn myned iddi. Pell oddiwrthym fyddo digio wrth ein beirniaid ; nid ydym yn proffesu ein bod yn berffaith ; eithr teimlwn barodrwydd i dderbyn cynghor neu awgrymiad, canys nid ydym heb feddu awydd i wneuthur yn well; ac, yn wir, darbwyllir ni gan frodyr o farn a chwaeth ein bod ar ein cynydd : poed gwir en gair. Amen.

Ein GOHEBWYR.-Epaid a choron llenyddiaeth yw y dosparth pwysig hwn o'n cyd-fodau ; canys hebddo nid oes onid gwendid a darfodedigaeth. Dengys ein rhestreb yn y Rhifyn presenol, pa un sydd yn cynwys ein rhagdrefn am y flwyddyn ddyfodol, nad yw SEREN GOMER cyn gyfoethoced mewn dim ag yn y peth mwyaf angenrheidiol er iddi fod

yn ddyddorawl a llewyrchus, sef ei Gohebwyr. Ni raid iddi yn hyn ofni ymgystadlu ag unrhyw Gyhoeddiad på bynag ar faes y Dywysogaeth. Ymffrostio yn ddiau nid yw dda; eithr pe ymffrostiai, ymffrostio wnelai, nid yn ei gwendid, eithr yn ei chryfder a'i nerthyn un o brif anhebgorion ei llewyrch a'i defnyddioldeb. Ond nid yw rhestreb yr enwau yn gyflawn-nid ydym wedi treiglo pob careg, na chofrestri pob ewyllysiwr da ; eithr y mae heb eu henwi wrolion ereill, cyfeillion calonog i'r SEREN, nas gall eu cyfansoddiadau amgen na swyno darll eniad, a sicrhau clod.

« 上一頁繼續 »