图书图片
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

BUCURESCI

EDITURA LIBRĂRIEŤ SOCECŮ & Comp.

21, CALEA VICTORIEŤ, 21

1891.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

DEDICATIUNE

In 1883, în luna Maiủ, visitam, însoţit de amicul met d. de Rosny, esposițiunea frumoselor arte, séŭ cum se șice, salonul anual. -- Pe cât mare 'mi era intusiasmul contempland nenuměratele cap-d'opere expuse, pe atâta, mărturisesc, mě simţiam umilit, ca român, amintindu-mi de starea în care se află artele în patria mea.

A doua di prânziam la d. Carnot, ilustrul meň preşedinte de la Institutul etnografic françes. Veni vorba despre salon şi nu putui ascunde regretele mele, că România nu posede aprópe ni. mic în artele plastice, şi că de abia aŭ făcut cați-va modeştî paşi în pictură.

România, șise d. Carnot, este o ţéră destul de avută, ca să aibă împodobite pieţele

« 上一页继续 »