Het Leeskabinet

封面
Hendrik Frijlink, 1888
 

已選取的頁面

其他版本 - 查看全部

常見字詞

熱門章節

第 50 頁 - I'll leap up to my God! Who pulls me down? See, see where Christ's blood streams in the firmament! One drop would save my soul, half a drop, ah, my Christ!
第 27 頁 - To send abroad a shrill and terrible cry, Which in one moment, like the blast of doom, Would shatter all the happiness of the hearth. He therefore turning softly like a thief, Lest the harsh shingle should grate...
第 14 頁 - Die van zijnen Geest naer den Parnas gedreven, in den schoot der Zanggoddinnen nedergezet, en Apollo toegeheilight wort, dient zijne genegenheit en yver door hulp van de Kunst, en leeringe te laten breidelen; anders zal zulck een vernuft, hoe...
第 26 頁 - Crept to the gate, and open'd it, and closed, As lightly as a sick man's chamber-door, Behind him, and came out upon the waste. And there he would have knelt, but that his knees Were feeble, so that falling prone he dug His fingers into the wet earth, and pray'd.
第 14 頁 - ... breidelen; anders zal zulck een vernuft, hoe geluckigh het oock zy, gelijck een ongetoomt paert, in het wilt rennen ; terwijl een ander Dichter, door kunst en onderwijs getoomt, den hengst slacht, die, onder eenen goeden roskammer *) en berijder, met roede en sporen getemt en afgerecht zijnde, overal by kenners prijs behaelt. Natuur baert den Dichter; de Kunst voedt hem op, dies geraeckt niemant tot volmaecktheit, dan die de natuur te baet heeft, waer uit de kunst haren zwier en leven schept.
第 15 頁 - Die slecht haar plichten heeft betracht; Maar naar een zekerder bericht Was bij het scheemrend starrenlicht De Giaour aan 't strand der zee gezien: Hij scheen in aller ijl te vlien, Het bloed droop van zijns kleppers zij', Maar maagd noch paadje was nabij! Hoe zal ik Leilaas blik van stralen, Haar oog vol donkren luister malen? 't Gazellenoog heeft minder gloed, Is minder smachtend', minder zoet. Toch straalde een ziel uit ieder vonkjen, Uit ieder lachjen, ieder lonkjen, Dat door de zwarte wimpers...
第 14 頁 - Parnas gedreven, in den schoot der Zanggoddinnen nedergezet, en Apollo toegeheilight wort, dient zijne genegenheit en yver door hulp van de Kunst, en leeringe te laten breidelen; anders zal zulck een vernuft, hoe geluckigh het oock zy, gelijck een ongetoomt paert, in het wilt rennen ; terwijl een ander Dichter, door kunst en onderwijs getoomt, den hengst slacht, die, onder eenen goeden roskammer *) en berijder, met roede en sporen getemt en afgerecht zijnde, overal by kenners prijs behaelt.
第 48 頁 - Waarom voortgegaan met den jeugdigen lezer ontgoochelingen te bereiden ? Waarom op alle tonen zingen, dat er slechts twee uitkomsten zijn voor degenen, die elkander beminnen : het huwelijk of het graf? Waarom de verliefden leeren wandelen in den maneschijn langs eenzame dreven, en de stem des vleesch laten stom...
第 49 頁 - Not marching now in fields of Thrasymene, Where Mars did mate the Carthaginians; Nor sporting in the dalliance of love, In courts of kings where state is overturn'd; Nor in the pomp of proud audacious deeds, Intends our Muse to vaunt her heavenly verse: Only this, gentlemen, — we must perform The form of Faustus...
第 144 頁 - Opgave en toelichting van spreuken en gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.

書目資訊