De lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia : (Barcelona, 16-18 de maig de 2002)

封面
Janet Ann DeCesaris
Documenta Universitaria, 2004 - 814 頁
0 書評
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA).\nUniversitat Pompeu Fabra.\nSèrie Activitats, 15.\nLa lexicografia exigeix rigor, amplitud, complexitat i laboriositat. L'interès actual és tenir diccionaris variats i idonis des de perspectives diverses i per a tot tipus d'usuaris variats. El I Symposium Internacional de Lexicografia va convidar a considerar l'activitat lexicogràfica des d'un horitzó obert, que enllaci, uneixi i travi les nostres llengües amb unes altres i els productes de les quals representin realment una ajuda, ja que el gènere comú o descriptor de tot tipus de diccionari és el terme instrument; de precisió, si pot ser.\n
 

讀者評論 - 撰寫評論

我們找不到任何評論。

內容

la información ortográfica
263
Teresa Cabré Lluís de Yzaguirre Mercè Lorente Anna Matamala La Estación
277
Teresa Cabré Ona Domènech Rosa Estopà Judit Freixa Elisabet Solé
287
Ángeles Calero Esther Forgas Eulàlia Lledó Análisis y propuestas de revisión
295
Gloria Clavería Marta Prat Joan Torruella La etimologíay los diccionarios etimológicos
323
Jordi Colomina M Isabel Guardiola Contribució delTresor Lexicogràfic Valencià
337
Joaquín Dacosta La digitalización del Diccionario de uso del español Edición
353
Javier E Díaz Vera Identifying the linguistic foundations for historical thesaurus
365
Ryan Furness Sociolinguistics and dictionarymaking
403
Jordi Ginebra Papers temàtics i lexicografia
411
Araceli Gómez Entradas ausentes de deverbales en ble en los diccionarios
421
Juan Gutiérrez Cuadrado Cómo interpretar la pesadez en los diccionarios españoles
427
palabras que son oraciones de los aplausos
451
Eva Jover La etimologíay los diccionarios etimológicos
461
Javier Lahuerta Comparación de lemarios de diccionarios de lengua española
479
Fernando López La delimitación de los argumentos en el proyecto de Estudio de
493

The GermaLex Project
375
Verónica Ferrando Propuesta de un diccionario de colocaciones de la terminología
385

其他版本 - 查看全部

常見字詞

書目資訊