網頁圖片
PDF
ePub 版
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Slar 6830, 106 (3)

HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY
OCT 27 1959

Sheldon

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby exemplarzy.

w Warszawie, dnia 20 Czerwca (2 Lipca) 1852 r.

Cenzor, Fr. SOBIESZCZAŃSKI.

w Drukarni Gazety Codziennej w Warszawie.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« 上一頁繼續 »