信息生命周期管理

封面
黑龙江科学技术出版社, 2004 - 300页
Ben shu chan shu le xin xi sheng ming zhou qi(ILM)De li lun,Jie shao le jie zhu yu ILM shi xian qi ye xin xi jia zhi zui da hua de fang fa he bu zhou,Qi zhong bao kuo cun chu ji shu de ji ben gai nian,Fa zhan li shi he he xin ji shu,You qi shi 5 ge C de gai nian yi ji SAN,NAS he CAS ji shu.

大家的评论 - 撰写书评

我们没有找到任何书评。

书目信息